BA.png

Financieel

Mr. Benard behandelt zaken zowel op betalende basis als op toevoegingbasis (gefinancierde rechtshulp). Het standaarduurtarief in betalende zaken bedraagt € 135, = per uur exclusief btw en 6% kantoorkosten voor particulieren en € 175,= per uur exclusief btw en 6% kantoorkosten voor bedrijven. In overleg zijn afwijkende prijsafspraken mogelijk waarbij het uurtarief naar beneden of naar boven kan worden bijgesteld, afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Er kan om betaling van een voorschot gevraagd worden. In procedures zal zoveel mogelijk getracht worden de proceskosten/griffierecht op de wederpartij te verhalen. Het kantoor hanteert een klachtenregeling die u via deze link kunt inzien en desgewenst kunt downloaden.
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.